En LEI-kod (Legal Entity Identifier kod) är en 20-tecken lång alfanumerisk kod som används för att identifiera företag och juridiska personer som handlar med aktier och värdepapper i EU och stora delar av världen. Det är ett företags beteckningsnummer på finansmarknader, såsom aktiemarknader, obligationsmarknader och marknader för derivatinstrument. Dessa koder kan jämföras med internationella organisationsnummer, vilket gör det möjligt att identifiera företag i olika länder.

 

Europeiska Unionen beslutade den 3 januari 2018 att alla företag och enskilda firmor som handlar med derivat (samlingsnamn för en form av värdepapper) ska ha en LEI-kod för att kunna rapportera sina transaktioner till ett godkänt transaktionsregister. Detta innebär att alla företag och enskilda firmor som handlar med derivat i EU måste ansöka om och registrera en LEI-kod hos en godkänd utfärdare (LOU) som leiservice.se.

En LEI-kod är i sig inte obligatoriskt för ett företag att ha. Banken eller börsmäklaren är däremot skyldig att identifiera sin transaktionspartner vid en transaktion med hjälp av en LEI-kod. Den används även vid rapportering av värdepapperstransaktioner. Om motparten saknar LEI-nummer leder det till en situation där en leverantör av finanstjänster inte kan utföra någon transaktion med kunden eller i kundens namn. Ett LEI är alltså i detta fall en förutsättning för transaktionen.

LEI-koden, uppbyggd av tre delar:

 

  • Tecken 1-4: Identifikation av den LOU (Local Operation Unit) som utfärdade LEI-koden.
  • Tecken 5-18: Identifiering av den juridiska enheten som tilldelas av LOU-utställaren.
  • Tecken 19-20: Kontrollsiffror.

 

LEI-koder registreras och förnyas av godkända LEI-utfärdare, som finns i olika länder runt om i världen. I Sverige är Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) den godkända LEI-utfärdaren.

 

För att registrera en ny LEI-kod måste man fylla i en ansökan hos GLEIF (Global Legal Entity Identifier). Ansökan ska innehålla information om bolaget, såsom namn och adress, samt uppgifter om bolagets styrelse och verksamhet. 

 

Uppdatering av LEI-koden

Varje företag har en unik kod som utfärdas för ett år. Om man exempelvis ansökte om en LEI-kod den 5 januari 2019, så gäller den till och med den 5 januari 2020. Efter att LEI-kodens giltighetstid gått ut kan man inte längre handla på finansmarknader. Därför erbjuder LEI Register den bekväma möjligheten att betala för automatisk uppdatering av LEI numret i flera år. LEI Register Sverige kan erbjuda detta tack vare pålitliga samarbetspartners bland LOU. Oavsett om Du har lämnat in en första ansökan för ett år eller för uppdatering i tre eller fem år, så kommer LEI Register att tillse att numret förblir giltig. 

LEI-koder förnyas alltså årligen, och det kostar ca 1000 kronor per år att ha en giltig kod. Om man ej förnyar sin LEI-kod i tid riskerar man att bli utesluten från vissa finansiella transaktioner.

 

LEI Service erbjuder automatisk förnyelse till ditt företag under ett visst antal år, som du väljer själv. Du slipper då extra arbete och får samtidigt rabatt på priset.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here